TEORIA MUZYKI

Jaką faktycznie pełnią funkcję interwały w harmonii

Muzykę stanowią zjawiska akustyczne interpretowane w kategoriach estetycznych i emocjonalnych. Wszystkie zjawiska akustyczne zbudowane są z identycznego materiału konstrukcyjnego – tonów prostych. Różnią się tylko ich ilością, częstotliwością drgań i natężeniem. Wśród nieskończonych kombinacji wymienionych parametrów, pewna grupa zjawisk akustycznych, niezależnie od rodzaju źródła ich zaistnienia, posiada identyczne struktury tonów prostych. Dotyczy to ich ilości oraz zachodzących między nimi stosunków częstotliwości drgań. Ponieważ w muzyce zjawiska te odgrywają szczególną rolę, stąd dla podkreślenia ich wyjątkowości określa się je dźwiękami (odmiennie niż w akustyce – oceniającej zjawiska akustyczne bez emocji, wyłącznie kryteriami naukowymi – nazywającej dźwiękami wszelkie zjawiska akustyczne). Tylko w przypadku dźwięków człowiek potrafi wysłyszeć wysokość ich najniższych tonów prostych i określić usytuowanie całych zjawisk akustycznych. Zapamiętał też na tyle silnie strukturę ich tonów prostych, że poznając nawet jedynie jej fragment, umie określić brakujące składniki (proces maskowania). Continue Reading „Jaką faktycznie pełnią funkcję interwały w harmonii”