TEORIA MUZYKI

Pierwszy etap improwizacji

Nie poruszaliśmy jeszcze na łamach tej rubryki zagadnień warunkujących zapoczątkowanie procesu komponowania muzyki z jej równoczesną interpretacją, pomimo, że one to nie tylko inicjują potrzebę wypowiedzi w akcie improwizacji ale, co równie istotne, wpływają na konstruowanie jej w proporcjach odpowiadających aktualnym możliwościom twórczym i wykonawczym autora. Nie dokonywaliśmy tych rozważań z dość prozaicznego powodu, dotyczą one bowiem obszarów znacznie bardziej kojarzonych z psychofizyczną kondycją człowieka niż jego faktyczną wiedzą i praktyką muzyczną. Jak wiadomo nam również, większość muzyków woli raczej poruszać się w konkretnej materii dźwiękowej zamiast błąkać się w niedookreślonej – a często nawet zawierającej elementy szalbierstwa – materii słownej, mającej objaśniać zjawiska natury metafizycznej. Continue Reading „Pierwszy etap improwizacji”

TEORIA MUZYKI

Jaką faktycznie pełnią funkcję interwały w harmonii

Muzykę stanowią zjawiska akustyczne interpretowane w kategoriach estetycznych i emocjonalnych. Wszystkie zjawiska akustyczne zbudowane są z identycznego materiału konstrukcyjnego – tonów prostych. Różnią się tylko ich ilością, częstotliwością drgań i natężeniem. Wśród nieskończonych kombinacji wymienionych parametrów, pewna grupa zjawisk akustycznych, niezależnie od rodzaju źródła ich zaistnienia, posiada identyczne struktury tonów prostych. Dotyczy to ich ilości oraz zachodzących między nimi stosunków częstotliwości drgań. Ponieważ w muzyce zjawiska te odgrywają szczególną rolę, stąd dla podkreślenia ich wyjątkowości określa się je dźwiękami (odmiennie niż w akustyce – oceniającej zjawiska akustyczne bez emocji, wyłącznie kryteriami naukowymi – nazywającej dźwiękami wszelkie zjawiska akustyczne). Tylko w przypadku dźwięków człowiek potrafi wysłyszeć wysokość ich najniższych tonów prostych i określić usytuowanie całych zjawisk akustycznych. Zapamiętał też na tyle silnie strukturę ich tonów prostych, że poznając nawet jedynie jej fragment, umie określić brakujące składniki (proces maskowania). Continue Reading „Jaką faktycznie pełnią funkcję interwały w harmonii”